AnikaEnglish
Anika Batenburg was recently Assistant Professor at the department of Communication and Information Studies at the Radboud University Nijmegen. She obtained a bachelor’s degree in Marketing, and a master’s degree in Communication Science. She finished her PhD project at the VU University of Amsterdam. The topic of her dissertation is virtual support communities.

Anika’s research interest concerned how individuals use online networks (i.e., social media) to go beyond traditional structures. For example, in the context of organizations (e.g., virtual communities of practice, online sharing, P2P, co-creation, solution economy), health, and science (open science). Furthermore, she had a personal interest in the open science debate.

Dutch
Anika Batenburg was recentelijk werkzaam als Assistant Professor aan de afdeling Communicatie en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze heeft een studie achtergrond in marketing en communicatiewetenschap. Haar promotie onderzoek heeft ze afgerond aan de afdeling Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en richtte zich op “virtual support communities” (online lotgenotenfora). Ze heeft met name getoetst welke invloed online lotgenoten contact heeft op het psychische welzijn van patiënten, i.e., wanneer het deelnemen aan een dergelijk online platform een positieve of negatieve bijdrage levert.

Haar huidige onderzoeksinteresse gaat uit naar sociale media (virtual communities en social network sites). De komst van het Internet heeft ervoor gezorgd dat machtsverhoudingen tussen het publiek en instituten (o.a. overheid, non-profit organisaties, bedrijven) zijn veranderd. Vroeger faciliteerden de media met name eenzijdige (massa)communicatie van instituten naar het publiek; media uitingen fungeerde vooral als een bron van informatie. Tegenwoordig is het Internet ook een virtuele plek waar het publiek zich kan groeperen, en eventueel samen in actie kan komen. Individuen maken steeds vaker gebruik van online netwerken om traditionele structuren te “omzeilen”. Dit huidige spanningsveld, hoe zich dit vertaalt naar de toekomst, en wat de effecten zijn op verschillende actoren (e.g., publiek, organisaties) binnen onze maatschappij vindt Anika erg interessant.

Additional info

Personal homepage Radboud University (Centre of Language Studies): http://cls.ruhosting.nl/anika_batenburg/

Twitter: @AnikaBatenburg

Linkedin: nl.linkedin.com/in/anikabatenburg

Google Scholar: https://scholar.google.nl/citations?user=ZS2vUcwAAAAJ&hl=nl