Vanaf dit jaar verschijnen er in het Tijdschrift voor Taalbeheersing Perspectief-nummers, waarin wordt stilstaan bij actuele kwesties in de taalbeheersing.

De hoofdbijdrage van het eerste Perspectief-nummer is getiteld ‘Integriteit in kwantitatief, empirisch onderzoek: problemen en mogelijke oplossingen’, geschreven door Dr. Jos Hornikx en Dr. Anika Batenburg. Zij geven een kort overzicht van de problemen die veelvuldig worden genoemd bij het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief-toetsend onderzoek. Collega’s uit het vakgebied worden uitgenodigd om te reflecteren op de geschetste problemen en op mogelijke oplossingen. In het eerste Perspectief-nummer zullen deze reacties uit het veld tegelijk verschijnen met de hoofdbijdrage en met een samenvattend slotwoord. Collega’s zijn van harte uitgenodigd om te reageren op de hoofdbijdrage (die is te vinden via deze link).

Daarbij gelden de volgende regels:
– Een reactie heeft een informatieve titel die de lading dekt van de bijdrage en die afwijkt van de titel van de hoofdbijdrage.
– De eerste optie is een reactie van maximaal 2000 woorden lang (inclusief referenties). Een andere optie is een langer artikel; de lengte wordt dan overlegd met de redactie.
– Vermijd zoveel mogelijk redundantie met het hoofdartikel. Als je ingaat op een bewering of mening in het hoofdartikel is het uiteraard wel nodig om daarnaar te verwijzen.
– Reacties worden onderworpen aan een peer review proces waarbij de aandachtspunten vooral de onderbouwing, begrijpelijkheid en leesbaarheid zijn.

Je kunt je reactie uiterlijk 15 juni opsturen naar het redactiesecretariaat: n.hemmen@rug.nl (Noortje Hemmen).